Fotos Mart 3D

Anàglif

La nostra visió estereoscòpica es deu al fet que els nostres dos ulls estan separats entre 45 i 75 mm; això fa que cada ull generi una imatge lleugerament diferent del que ens envolta. Aquestes dues imatges arriben al cervell on són processades de manera que aquest òrgan genera la percepció de distància entre els objectes/éssers observats.

La fotografia estereoscòpica reprodueix aquest mateix principi. Es tracta d’obtenir dues imatges lleugerament separades l’una de l’altra. Això es pot aconseguir bé posant dues càmeres una al costat de l’altra, o bé amb l’ajut de càmeres, especials que tenen dos o més objectius, que permeten obtenir dues o més fotografies al mateix temps.

Per poder veure una fotografia estereoscòpica cal que cada ull vegi una sola de les imatges generades. Això ho podem aconseguir amb els anàglifs.

En aquest tipus de visualització, la imatge estereoscòpica consisteix en la superposició de dues imatges (les corresponents a la visió de l’ull dret i l’esquerra) a cada una de les quals s’ha aplicat un filtre de color diferent (ciam-roig, roig-ciam, roig-verd, verd-roig).

Per veure aquestes imatges cal utilitzar unes ulleres especials que tenen vidres de colors diferents segons quin sigui el tipus de filtre aplicat a l’anàglif. El principi consisteix en el fet que una imatge sobre la qual s’ha aplicat un filtre vermell, per exemple, no es vista per l’ull que té un vidre vermell. Això permet que cada ull vegi tan sols una de les dues imatges i que el cervell pugui generar la sensació d’estereoscòpia. Aquest sistema altera alguns colors de les imatges i pot produir una petita pèrdua de lluminositat.

Les fotos que teniu a continuació del planeta Mart són anàgrifs.

Fotos 3D del planeta Mart

Mars Express 16

Mars Express 16

Mars Express 6

Mars Express 6

Olimpius 3

Olimpius 3

Mars Express 8

Mars Express 8

Rober Spirit

Rober Spirit

Spirit 33

Spirit 33

Spirit 36

Spirit 36

Spirit 45

Spirit 45

Spirit 101

Spirit 101

Spirit 97

Spirit 97

Spirit 124

Spirit 124

Spirit 141

Spirit 141

Ulleres

Càmera per fer fotos 3D